Onze school

Onze school

Gegevens

Naam :

De Knipoog

Adres :

Verlorenkostbaan 15 - 1745 Opwijk

Telefoon :

052 / 35 86 65 (Mazenzele)


052 / 35 74 43 (Droeshout)


0477 / 32 88 81 (directie)

Secretariaat :

Steenweg op Vilvoorde 229

E-mail :

Website :

Personeel

Algemeen directeur

Christoph De Smedt

'Pedagogisch directeur'

Sarah Van der Straeten

 Aanvangsbegeleiding

Mariane De Mol

Administratieve medewerkster

Salena De Nil


Kristl Roosenboom


Bernadette De Boeck


Stefanie VanderborghtInstapklas

Maaike Deleu

1e kleuter

Tinneke Sacré

2e kleuter

Nele De Clerck

3e kleuter

Mia Van Droogenbroeck en Marijke Boone

Turnjuf

Yana Van Ingelghem

Kinderverzorgster

An Verhaevert

Zorgcoördinator

Mariane De Mol1e leerjaar

Els De Pauw en Laura De Meyst

2e leerjaar

Isabel Sacré en Linda Agneessens

3e leerjaar

Karin De Landtsheer

4e leerjaar

Cindy Vermoesen

5e leerjaar

Els De Ridder en Laura De Meyst

6e leerjaar

Elke Sacré en Linda AgneessensLO

Yana Van Ingelgem

Zorg lager

Leen Vermeulen

ICT

Jan De Bie en Jonas Verdoodt

Welzijn en  preventie

 Gert LeusMedisch Schooltoezicht

Asse

C.L.B..

Asse Isabelle Van den Bossche en Annelies De Bruyn

Schoolbestuur

VZW. Sint-Vincentius Kleuter- en lager onderwijs  -  Heerbaan 25 -1745 Opwijk.

Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren en wordt samengesteld uit twee leden van het bestuurscomité van elke vrije basisschool van Opwijk (Droeshout, Mazenzele, Nijverseel, Opwijk) plus een voorzitter en een secretaris.

Voorzitter


Willy Price

Secretaris


Leden

Nijverseel

Roger CooremanYves VerhelstJan Bastiaensen (dir)


Droeshout

Willy SegersChristoph De Smedt (dir)


Opwijk

 Pieter DejongheKatleen Van Lemmens (dir)Amy Orinx (ped. dir.)


Mazenzele

Johan KumpsSarah Van der Straeten (ped. dir.)

Bestuurscomité

Voorzitter


Willy Price

Secretaris


Lut Leemans

Leden

Nijverseel

Roger CooremenYves Verhelst


Droeshout

Willy Segers


Opwijk

Pieter DejongheDominique Debruecker


Mazenzele

Johan Kumps

CLB - Gezondheidszorg

CLB

Mollestraat 59   - 1730 Asse


02/452 79 95

Gezondheidszorg

Mollestraat 59  - 1730 Asse


02/452 79 99

Directeur

Lisbeth Van Gijzeghem

Schoolarts

Dr. Van Craenenbroeck

Verpleegster

Katleen Dekeyser

Leerlingen begeleidster

Isabelle Van den Bossche

Hopsasa

Onze school behoort tot de scholengemeenschap HOPSASA.

Daartoe behoren verder ook nog :

Vrije Kleuterschool ’t Pleintje

Gemeenteplein 28

1730 Asse

Vrije Lagere School De Kleine Wereld

Nieuwstraat 72

1730 Asse

Vrije Basisschool ’t Luikertje

Nijverseelstraat 131

1745 Opwijk

Vrije Basisschool De Lettertuin

Steenweg op Vilvoorde 229

1745 Opwijk

Vrije Basisschool De Leertrommel

Schoolstraat 65A

1745 Opwijk

Vrije basisschool De Leerheide

Kapellestraat 9

1730 Asse

Historiek

Het begin


De Sint-Pietersschool, oorspronkelijk een school enkel voor meisjes, met een gemengde kleuterklas, was niet de eerste meisjesschool in Mazenzele. Een eerste vrije lagere school voor meisjes was er gekomen na de schoolwet van 1879 waarbij onder meer elk godsdienstonderwijs uit het programma geschrapt werd. Als reactie op deze wet gaven de Bisschoppen aan alle pastoors de opdracht katholiek lager onderwijs in hun parochie te organiseren. In dit kader werd in Mazenzele in 1881 door pastoor Benedictus De Smedt, langsheen de Kouterbaan de “Katholieke school” opgericht, ongeveer op de plaats waar nu de familie Debelder woont.


Ontstaan van de huidige school


Einde 1901 werd Eerwaarde Heer Octaaf De Smedt hulppastoor benoemd te Mazenzele met de opdracht er een nieuwe meisjesschool op te richten. In het voorjaar van 1902 kocht hij daartoe een stuk grond van 12a 60ca voor de som van 1.140 fr. Door omhalingen in de kerken van Mazenzele en Droeshout en giften allerhande, werd het nodige geld bijeen gesprokkeld. In 1902 begonnen, was de bouw af in 1903. De totale kostprijs voor het bouwen van de school bedroeg 8.608,76 fr.


De eerste jaren


Bij het openen van de school waren er 86 meisjes aanwezig. Ze werden verdeeld over twee klassen.

Voor het onderwijs en het bestuur van de school werd beroep gedaan op de Zusters van de H. Vincentius a Paolo uit Opwijk. De Zusters Cecile, Aldegonde en Norberta waren de eerste leerkrachten. Voor de Zusters werd een woonhuis gebouwd naast de klaslokalen.


Uitbreiding


De school bleef groeien en in 1930 kwam er een vierde graad met huishoudschool. Rond die tijd kon pastoor Xaveer Vermeyen, een jaar voor zijn dood, nog een lot kopen van de grond waarop vroeger “De Katholieke School” gestaan had. Zijn opvolger, Jan Jaak Pissens, liet daar een nieuw lokaal bouwen. De benedenverdieping werd een huishoudklas, terwijl daarboven een bibliotheek kwam en “het zaaltje” dat nog altijd voortleeft in de herinnering van de oudere Mazelaars.


In 1967 tenslotte werden alle oude schoolgebouwen afgebroken en vervangen door de huidige klaslokalen. Alleen het huis van de Zusters bleef bewaard. Door de afbraak kon toen ook de speelplaats worden vergroot.


Twintig jaar later, in 1987, werd in de tuin van de school het paviljoen geplaatst dat sindsdien dienst doet als refter en polyvalent zaaltje. Ondertussen, meer bepaald in 1974, was door het sluiten van de gemeentelijke (jongens)school de Sint-Pietersschool een gemengde school geworden.


In de loop der jaren had zich ook nog een verandering voorgedaan van een totaal andere soort. Stilaan was het lerarenkorps met leken aangevuld. Het kwam zelfs zo ver dat op 2 augustus 1965 de Algemene Overste der Zusters aan het bisdom vroeg het bijhuis in Mazenzele op te heffen. Dit werd toegestaan op voorwaarde dat twee Zusters in de school werkzaam zouden blijven. Maar ook daaraan kwam een einde.


Heden en toekomst


Waaraan, dankzij de inzet van velen, geen einde kwam is aan de bloei van de school.


Op het materiële vlak werd veel gerealiseerd : de speelplaats werd heraangelegd, enkele oude gebouwtjes verdwenen, het terrein vóór de school kreeg een heel ander kleed een binnenkort komt er vooraan een nieuwe afsluiting. Verder werd het dak van de school vernieuwd, de kelder werd waterdicht gemaakt en een nieuwe verwarmingsketel werd geïnstalleerd. Achteraan werden de ramen vernieuwd.


Voorwaar een hele waslijst!


Wat daarbij zeker moet vermeld worden is dat de plannen voor een grondige verbouwing van de huidige lokalen ter goedkeuring bij de bevoegde instanties zijn ingediend. Wat ons daarbij vertrouwen en zekerheid geeft is dat we alle terreinen in erfpacht hebben of onze eigendom zijn.