Informatie

Informatie

Uurrooster

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45 - 11.55

8.45 - 11.55

8.30 - 12.05

8.45 - 11.55

8.45 - 11.55

Middagpauze

Middagpauze


Middagpauze

Middagpauze

13.15 - 15.35

13.15 - 15.35


13.15 - 15.35

13.15 - 15.35

Kalenders 2017-2018

Toezicht

Er is elke morgen toezicht voorzien vanaf 7u tot 8.45u. In de namiddag is er toezicht van 15.35u tot 18u.


Op woensdag is er toezicht van 12.05u tot 12.20u. Kinderen die dan niet afgehaald zijn gaan naar het IBO.

 

Voor eventuele opvang op woensdagnamiddag geldt het volgende:

Op initiatief van de gemeente en in samenwerking met alle Opwijkse scholen wordt een gezamenlijke buitenschoolse opvang georganiseerd (IBO) in de Schoolstraat 85.

 

Op woensdagnamiddag worden de leerlingen afgehaald door de begeleidster van het IBO om 12u20 . Kinderen die niet door familie werden afgehaald voor 12.15u, worden meegevoerd naar IBO.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 052/35.33.58 of in de Schoolstraat 85.

Het IBO vraagt met aandrang dat elk kind dat van de diensten van het IBO gebruik wil maken ingeschreven wordt. Om organisatorische redenen vraagt het IBO dat bij deelname op woensdagnamiddag de ouders telkens vooraf verwittigen.